--> Privacy Verklaring Only Fitness Tilburg


Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: Only Fitness gevestigd aan de Bladelstraat 4, 5043 CZ in Tilburg. KvK-inschrijfnummer: 18041729 met NL803916401B01. Voor vragen of contact kun je mailen met info@only-fitness.nl.

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast,dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 5 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:
 

     1. Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over een specifiek (fitness)programma, de         tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De         gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.


     2. Lidmaatschapadvies: wil je weten welk lidmaatschap of programma het beste bij je past? Dan hebben we iets meer informatie nodig dan naam,        e-mail en telefoonnummer. We vragen je om, vrijwillig, antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot jouw doelstellingen, wensen            en verwachtingen bij een lidmaatschap. Jouw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om jou                          vervolgens te informeren en adviseren over het best passende lidmaatschap.


     3. Kennismakingsafspraak: zowel een informatieaanvraag als lidmaatschapsadvies kan worden vervolgd met een uitnodiging om online een                   kennismakingsafspraak te maken. Als je besluit dit te doen (vrijwillig!), dan worden jouw persoonsoonsgegevens gebruikt om het door jouw                   gekozen afspraakmoment te bevestigen per e-mail/telefoon/sms.


    4. Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden        ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou van de dienstverlening en algemene informatie rondom Only Fitness te voorzien.


    5. Inschrijfformulier: het kan ook zijn dat we gebruik maken van een inschrijfformulier waarin we meer persoonsgegevens vragen dan naam, e-mail      en telefoonnummer. Het inschrijfformulier dient ervoor om jou de kans te geven digitaal lid/klant te worden van Only Fitness en voldoet aan alle          wetgeving op dat gebied. Na inschrijving nemen we telefonisch contact met je op. Je hebt altijd het recht om je inschrijving te annuleren binnen de      wettelijk bepaalde bedenktijd.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren (doel 1, 2 en 3 zoals bovenstaand beschreven) geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief.  Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van ons bedrijf, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als jouw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Only Fitness samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is www.YourFitStart.com, onderdeel van marketingbureau Hidden Profits Marketing. Deze website zorgt ervoor dat wij als bedrijf met jou als consument in contact kunnen komen en verwerkt/heeft dus toegang tot jouw gegevens. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@only-fitness.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Hotjar

Deze landingspagina / website maakt gebruik van Hotjar. Hotjar is een website-analyseprogramma van Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta ("Hotjar"). We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. Hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's spenderen, op welke links ze klikken, wat ze leuk vinden en wat niet, etc.) en dit helpt ons om de feedback van onze gebruikers komt overeen. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparatuur, in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (wordt alleen geregistreerd en anoniem opgeslagen tijdens het gebruik van uw landingspagina / website), schermgrootte, apparaat type (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het weergeven van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Zie het gedeelte 'over Hotjar' op de helppagina van Hotjar voor meer informatie.